خرپا چیست

خرپا ( truss ) یک نوع ساختار مهم در مهندسی سازه است.

یک سیستم مثلثی است که به شکلی ساختار یافته و به هم وصل شده که فقط به آن نیروی محدودی وارد می شود.

این اعضا به عنوان اعضای دو نیرو در نظر گرفته می شود.

زیرا نیروها فقط در هر انتهای عنصر، اعمال می شوند و در نتیجه با نیروی فشرده سازی یا تنشی ایجاد می شود.

برای دانلود مقاله خرپا اینجا کلیک کنید.

خرپا (Truss) سازه ای صلب و مثلثی شکل می باشد.

که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد.

واحد هندسی اصلی خرپا مثلث است.

مثلث شكل ثابتی است كه فرم آن بدون تغيير طول اضلاع حتی با اتصالات مفصلی نيز تغيير نمي كند.

اتصالات در بقيه چند ضلعی ها (مانند مستطيل) غير پايدار هستند.

اگر كابلی بين دو نقطه كشيده شده باشد.

نيروی افقی به وسيله تكيه گاه ها (كه ثابت شده اند) خنثی می شود.

اگر وضعيت به گونه ای تغيير كند كه يكی از تكيه گاه ها مفصلی و تكيه گاه ديگر غلتكی شوند.

سيستم غيرپايدار مي گردد.

زيرا هر دو تكيه گاه می توانند عكس العمل نيروی عمودي را تحمل نمايند.

ولی تكيه گاه غلتكی به وسيله نيروی افقی كابل به سمت مركز كشيده خواهد شد.

اين مجموعه به عنوان يك خرپای ساده با هندسه مثلثی و  دارای اتصالات گيردار و مقاومت درونی عمل می كند.

ساختار خرپا
ساختار خرپا

ادامه مبحث خرپا

اگر مجموعه خرپا يی معكوس گردد، نيروهای كششی و فشاری نيز معكوس خواهند گرديد.

توجه كنيد كه در حالت واحد اصلی هندسی به شكل مثلث باقی مي ماند.

اعضای بالا و پايين خرپا به ترتيب ميله فوقانی و تحتانی خرپا ناميده می شوند.

تمامی اعضای بين ميله های فوقانی و تحتانی اعضا جان خرپا هستند.

در خرپاهای مسطح تمامی اعضا در يك سطح قرار دارند.

در حالی كه خرپاهای فضايی در سه بعد، اين اعضا را دارند.

در هر دو نوع خرپای ذكر شده دهانه ها در يك جهت قرار گرفته اند.

هدف ما قرار دادن سازه در بيرون ساختمان برای رسيدن به بيشترين انعطاف پذيري در فضاهای ساختمان می باشد.

اگر چه ظاهراً به نظر می رسد در اين حالت سازه عمر كوتاه تری نسبت به ساختمان دارد.

اگر اعضا همگی در یک صفحه موجود باشند به آن خرپا صفحه ای می گویند.

آنچه كه به ساختار بصری ساختمان اهميت می بخشد و بافت نما، مقياس و جزئيات بصری را تعيين مي كند.

قاب خرپايی سازه اصلی آن است كه بر روی سه عضو ديگر اثر می گذارد.

اتصالات گير دار به طور گسترده ای جهت ايجاد تأثير بصری مطلوب و پاسخی به بارگذاری مناسب مقياس بزرگ و حركت در اثر دما مورد استفاده قرار مي گيرند.

ساختمان از كل اجزای سازه شامل اعضاء اتصالات و اسكلت حجيم فولادی كه تيرهايی از آن به وسيله قلاب هايی آويزان است.

استفاده می كند، در نتيجه به سازه و كل ساختمان انرژی و پويايی می بخشد.

ساختار اولیه خرپا
ساختار اولیه خرپا

قاب ها به وسيله دال های كف به يكديگر متصل می شوند.

و با استفاده از ميله های فولادی متقاطع در برابر نيروهای جانبی مهاربندی مي شوند.

قطر ستون های اصلی 850 ميليمتر بوده كه به عنوان پايه های اصلی و ستون هاي لوله ای شكل فولادی با ضخامت زياد كه برای محافظت در برابر آتش سوزی با آب پر شده اند،‌ عمل می نمايند.

اين ستون ها با اتصالات قاب فولادی با ضخامت زياد كه برای محافظت در برابر آتش سوزی با آب پر شده اند.

عمل می نمايند. اين ستون ها با اتصالات قاب فولادی اصلی دارای اتصال گيردار می باشند.

قلاب ها در بخش بيرونی انتهای محور اصلی به وسيله يك ميله عمودی 200 ميليمتر نگاه داشته می شوند.

كه گوشه های داخلی خرپای اصلی را نگاه می دارد.

هر يك از دهانه های خرپا، طولی برابر 8/44 متر و ارتفاعی برابر 82/2 متر دارند.

ميله فوقانی خرپا مضاعف بوده و قطر آن 419 ميليمتر و قطر ميله تحتانی 225 ميليمتر می باشد.

لوله هايی به صورت تكی(فشار) يا توپر (كشش) اعضای فشاری را به صورت متناوب كامل می كنند.

تمام اتصالات آنها به قالب فولادی و اعضای متصل به آن به صورت جوش مي باشد.

خرپا ها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند.

و تحت اثر نیروهای وارد شده تغییر هندسی نمی دهند.

مگر آنکه یکی از اعضای آن خم شود یا بشکند.

به دلیل نوع اتصال اعضای خرپا به صورت مفصل با یکدیگر نیروی گشتاور در آن تاثیری ندارد.

و به همین دلیل آن ها جزء سازه های ساده ی باربر محسوب می شوند.

که در پل ها، سقف ها، در سوله ها با دهانه های بلند و سازه های هوا فضا کاربرد دارند.

خرپا
خرپا

خرپا ها به دلیل سه عضوی و مثلثی شکل بودنشان پایدار می باشند.

ولی اشکالی که دارای چهار عضو یا بیشتر باشند ناپایدار بوده و تحت اثر نیروهای وارد شده فرو می ریزند.

با توجه به توانایی آن ها در سانت های طولانی، معمولا از آن ها به عنوان طراحی پل استفاده می شود.

اتصالات به طور معمول، اتصالات قلاب دار هستند به طوری که هیچ نیروی برشی یا لحظه ای از عنصر به عنصر منتقل نمی شود.

این یک تفاوت عمده بین کاربرد خرپا و قاب است.

یک عضو فریم معمولا ترکیبی از نیروهای برشی، محوری و خمشی را در نظر می گیرد.

در حالی که یک عضو خرپا فقط نیروی محوری را در نظر می گیرد.

ویدئو خرپا

مزایای خرپا چیست

در هنگام طراحی صحیح، خرپا روشی کارآمد برای مسافت های طولانی و در عین حال کم ترین میزان استفاده از مواد می باشد.

این امر به این دلیل است که بارهای داخلی اعضا به صورت محوری (در جهت عضو)، فشرده سازی یا تنشی القا می شوند.

این بدان معناست که می توان از مواد کمتری استفاده کرد و سیستم به طور کلی کارآمد تر است زیرا این نیرو بین تعدادی از اعضا توزیع می شود.

برای اطلاعات بیشتر راجع به مزایای خرپا کلیک کنید.

مزایا خرپا
مزایا خرپا

معایب خرپا چیست

به دلیل ساخت خرپا در محل کارگاه و نیاز به مکان گسترده برای ساخت آنها، تا حدودی جاگیر محسوب می شوند.

که باید فضای بزرگی را برای آنها در نظر بگیرید.

سرعت ساخت آن ها به دلیل دقت لازم برای ساخت، کاهش می یابد و این موضوع باعث می شود.

زمان اجرا افزایش یافته و هزینه ها نیز افزایش یابد.

اما با رعایت اصولی مثل زمان بندی ساختمان سازی می توان این مشکل را تا حدودی برطرف نمود.

برای اطلاعات بیشتر راجع به معایب خرپا کلیک کنید.

انواع خرپا چیست

تعداد مختلفی از آن بر اساس شکل و چیدمان آن ها وجود دارد.

در ادامه به لیستی از انواع مختلف خرپا اشاره می کنیم.

خرپا ی ساده

خرپا ساده : این یک مثلث منفرد است که ممکن است در یک سقف قاب بندی شود و متشکل از خرپا و تیرچه سقفی است.

simple truss با اتصال سه عضو در دو گروه به صورت مفصلی با یکدیگر یک مثلث تشکیل شده که به آن مثلث بنیادی خرپا گفته می شود.

توسعه آن هربار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می گیرد.

اعضای جدید در گره (محل تقاطع دو یا چند عضو را گره می گویند) جدید به یکدیگر متصل شده.

و انتهای دیگر آن ها به گره های موجود متصل می گردند.

خرپاهایی که به این نحو ایجاد می گردند به ساده معروف هستند.

مزایا خرپا
مزایا خرپا

خرپا ی مرکب

خرپای مرکب: که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده ایجاد می گردد.

خرپا ی پیچیده و مبهم

به خرپایی که شرایط ساده و مرکب را نداشته باشد، خرپای مبهم گفته می شود.

خرپای مسطح

خرپا ی مسطح : که در آن همه اعضا در یک صفحه دو بعدی قرار دارند.

این نوع به طور معمول در ردیف ها مورد استفاده قرار می گیرد.

و آن هایی که به صورت موازی برای ایجاد سقف، پل و…. گذاشته شده اند.

همچنین توجه به این نکته بعد از اتمام و ایجاد سقف برای قیمت روز ایزوگام می تواند بسیار در هزینه ها موثر باشد.

خرپا ی قاب فضایی

در مقابل یک خرپای مسطح که در یک صفحه دو بعدی قرار دارد.

یک خرپای قاب فضایی یک چارچوب سه بعدی از مثلث های متصل است.

ساختار خرپا و اشکال آن
ساختار خرپا

خرپا در اشکال مختلف

پايداری جانبی

مقاومت در برابر نيروی باد و ديگر نيروهای افقی برای پايداری قاب هاي راست گوشه لازم است.

به طور معمول، اين امر با استفاده از يك يا چند قانون كلی زير به دست می آيد:

تقسيمات مثلثی شكل (تقسيم كردن قاب به مثلث هايی كه ذاتاً دارای فرم هندسی ثابت و پايدار هستند)

اتصال طلب (ايجاد يك اتصال صلب در نقطه تقاطع اعضا)

و ديوارهای برشی (به كار گرفتن مقاومت برشی درونی يك سطح صاف مانند ديوار برای تغيير شكل آن).

دهانه ها

دهانه عبارت است از تقسيم داخلی از قاب های تكراری كه به وسيله فضای بين ستون ها (ديوارهاي باربر) تعريف می شوند.

دهانه های ساده سازه ای بر اساس ستون هايی كه در طول چهار جهت دهانه سازه ای قرار گرفته اند شكل می گيرند.
اين گونه دهانه ها در عين اينكه در ظاهر ساده به نظر می رسند، ولی باعث می شوند كه ستون های مركزی بيشترين بار را تحمل نمايند (نسبت كل دهانه).

ستون های كناری نصف بار ستون هايی را كه در مركز قرار گرفته اند، تحمل می كنند(دهانه هاي يك – چهارم).

براي يكسان نمودن بار تمامی ستون ها، مي توان نيم دهانه هايی را با استفاده از تيرهای گيردار ايجاد نمود.

چنين سيستمی بار را بر روی تمام ستون ها متعادل كرده و تعداد ستون های مورد نياز (و پی ها) را كاهش می دهد.

قاب صلب

قاب های صلب

رفتار قاب تير و ستون ساده دارای اتصالات مفصلی كه در بالا به آن اشاره شد، هنگامی كه اتصالات تير به ستون صلب باشند تغيير می كند.

البته تمام اینها بر مبنای گالوانیزه گرم هستند.

اگر ستون ها به تير اتصال صلب داشته باشند، مجموعه يك قاب صلب است.
اگر تكيه گاه ها در دو سر تير قرار داشته (ستون برای چرخش آزاد است) و بار يكنواخت در طول تير وارد شود.

تير تغيير شكل خواهد داد و ستون ها دچار جابجايی می گردند.

يك قاب صلب با اتصالات غلتكی در پی هاي ستون نيز رفتاری مشابه خواهد داشت.
اگر از حركت پايه ها ممانعت به عمل آيد (اتصالات مفصلی باشد)، تغيير شكل آنها به صورت خمش خواهد بود.

و بنابراين مقاومت خود را به صورت خمشی در كل قاب به كمك گرفته و در نتيجه تغيير شكل كمتری در بالاي تير به وجود خواهد آمد.
سهمی خط چین نشان دهنده فرم مناسب قوسی برای چنين بارهای يكنواختی است.

اگر قاب از چنين شكلی پيروی كند، هيچ گونه خمشی وجود نخواهد داشت.

مقدار خمش (گشتاور) به طور مستقيم به ميزان جابجايي قاب از چنين فرم مناسبی بستگی دارد.
در جايی كه بيشترين تغيير مكان (در مركز دهانه و در اتصالات صلب تير و ستون) وجود دارد، گشتاور خمشی حداكثر است و تير نياز به ارتفاع بيشتری دارد.
در جايی كه تغيير مكان حداقل است ( در پی های ستون و در نقطه يك چهارم دهانه در تير)، گشتاور خمشی صفر است.

و اتصال قاب می تواند به شكل مفصلی باشد. ولی همين علت، باعث ناپايداری قاب می شود.

در قاب چهار مفصلی، اتصالات در بالا دارای ضخامت يكسان با قاب با اتصال صلب می باشند.

قاب های صلب چند دهانه

هنگامی كه قاب های راست گوشه صلب تكرار شوند.

اتصالات ثابت گشتاور خمشی را انتقال می دهند.

و تغيير شكل در هر دهانه منفرد (در نتيجه بار وارده) در دهانه های اطراف مشترك است.

اين اثر متقابل بين دهانه های مجاور به اين معنی است.

كه مقاومت خمشی در چند دهانه براي ايجاد سازه مقاوم تر با هم تركيب می شوند.

همچنين بيان كننده اين است كه تغيير شكل در يك قاب به كل سازه منتقل می شود.

 ساختار قابهای سبك خرپا

ساختار قابهای سبك

در ديوارهای با ساختمان قاب چوبی سبك وزن كه متشكل از پايه هاي چوبی منفرد (مانند ستون) هستند.

پايه ها با فواصل كم به وسيله صفحات ممتد به يكديگر متصل شده و بالا و پايين ديوار را شكل می دهند.

پوشش نهايی ديوار مشابه يك ديوار ممتد باربر كه جای ستون های مجزا را مشخص می سازد رفتار می نمايد.

(شبيه تيرچه های نزديك به هم با پوشش چوب چند لايه كه شبيه به دال به جای تيرهای مجزا عمل مي كند).

نعل درگاه (تير كوتاه با بارگذاری زياد) برای پوشش دهانه ها به كار می رود.

و بار ديوارهای ممتد را به دو طرف باز شو جايی كه پايه های چوبی چند عددی، بار افزوده را به پی زير ساختمان حمل می كنند، انتقال می دهد.

پايداری جانبی به وسيله مقاومت برشی (عملكرد ديافراگمی) صفحات صلب تأمين می گردد.

ديوار های باربر

ديوارهای باربر بهترين تكيه گاه برای نگهداری بار گسترده يكنواخت در سراسر طول آن می باشند.

و شامل دال ها و تيرچه های با فواصل كم می شوند.

به علت اينكه تيرهای اصلی و فرعی بارهای متمركز را حمل می نمايند، به ندرت متكی بر ديوارهای باربر می باشند.

و معمولاً ستون ها به جای آنها به كار می روند. در جايی كه بار متمركز از طريق ديوار باربر نگاه داشته می شود.

مقاومت ديوار با اضافه كردن ميلگرد تقويتی يا ضخيم كردن ديوار به شكل جرز يا ستون افزوده می گردد.

محل قرار گيری ديوار باربر در پلان به شكل عضو تكيه گاهی نشان داده می شود.

به همين دليل محل قرار گيری، فواصل ديوارهای باربر در پلان و جهت آن با عملكردهای ساختمان بايد بدقت مورد توجه قرار گيرد.

به علت محدوديتهای اقتصادی، شكل و محل قرار گيري ديوارهای باربر بايد تا حد امكان يكسان باشد.

اين امر كاربری ديوارهای باربر را در انواع ساختمان ها مانند مدارس، آپارتمان ها و متل ها افزايش می دهد.

ديوارهای باربر با فواصل منظم، ممكن است به عنوان ديوارهای برشی برای توزيع پايداری جانبی نيز به كار روند.

خرپا در ساختمان

اين ديوارها ممكن است بتن هايی در يك يا دو جهت قرار گيرند.

ديگر اعضا (مانند مهاربندی يا اتصالات صلب ستون) برای تأمين پايداری جانبی مورد استفاده قرار می گيرند.

ديوارهای باربر بايد به خوبی در پلان پراكنده باشند.

و تا حد امكان، خصوصاً در ديوارهای بلندتر به شكل متقارن قرار گيرند.

در بالای بازشوها بايد نعل درگاه تعبيه نمود.

در پلان های بزرگتر و قابل انعطاف تر، تيرها و ستون ها در تركيب با ديوارهاي باربر مورد استفاده قرار مي گيرند.

به عنوان يك قانون كلی، در ساختمان های چند طبقه ديوارهای طبقات بايد در يك صفحه قائم قرار گيرند.

در عين حال بايد امكان ايجاد فضای باز در طبقه همكف را داشته باشند (به عنوان مثال، براي سرسرا).

در چنين شرايطی با طراحی ديوار طبقه دوم به عنوان يك تير با ارتفاع زياد، امكان انتقال بارها به ستون های پيرامونی طبقه اول فراهم می گردد.

ستون ها

ستون ها

ستون ها برای تحمل نيروهای تيرها و خرپا ها يا دال ها (شامل صفحه ها و تيرچه ها) به كار می روند.

به علت اين كه ستون ها تمايلی به ايجاد فضای محصور ندارند.

نسبت به ديوارهای باربر در طرح، فضاهای غير محصور با فشردگی كمتر ايجاد می نمايند.
چنين امری موجب مي گردد تا ستون ها برای فضا های داخلی ساختمان در جايی كه از مدل سازه ای تكراری تبعيت نمی نمايد.

يا جايی كه اتاق ها به فرم و اندازه غيرمشخص می باشند، انتخابی مناسب باشند.
ستون ها حداكثر باز شدگی در پلان و امكان تغيير وضعيت فضای داخلی به وسيله حركت ديوارهای غير سازه ای را فراهم می سازند.

و هنگامی كه با تيرها تركيب می شوند، امكان پوشاندن دهانه های وسيع و بيشتری را دارند.
سيستم های تيرو ستون فولادی درجا با رفتاری مانند يك قاب صلب، تكيه گاه جانبی را تأمين می نمايند.

چنين سيستمی نياز به اتصالات صلب دارد.

(ايجاد اتصال صلب در بتن پيش ريخته و اسكلت چوبي مشكل است.

و بايد از ديگر روش های ايجاد تكيه گاه جانبی استفاده كرد).

قاب های صلب به علت تداخل كمی كه با پلان و بخش های خدماتی دارند مناسب می باشند.

گرچه، قاب های صلب حداكثر كارايی را با دهانه های منظم دارند.

به طور معمول، قاب های صلب نياز به تيرهای مرتفع تر و ستون های سنگين تر نسبت به قاب مهاربندی و يا ديوار برشی قابل مقايسه با آن دارند.

قاب های صلب در فضاهای مرتفع يا دهانه های خيلی بزرگ مناسب نيستند.

تيرها

تيرها در يك يا دو جهت در تركيب با تيرچه ها، دال ها يا سطوحی كه فاصله بين آنها را می پوشانند.

به كار می روند.

برای شبكه سازه ای مستطيل شكل در جايی كه تيرها و تيرچه ها به كار رفته اند، معمولاً اقتصادی تر آن است.

كه تيرها در دهانه های كوچك تر و تيرچه ها در دهانه های بزرگتر قرار گيرند.

در جايی كه دال و تير با هم به كار می روند، دال ها معمولاً در دهانه های كوچكتر و تيرها در دهانه های بزرگتر قرار می گيرند.
صفحات مسطح، دال های دو طرفه ای هستند.

كه فقط متكی بر ستون ها بدون استفاده از تير می باشند.

(اصطلاح صفحه مسطح كه به طور گسترده ای در اينجا به كار رفته است.

فقط برای اهداف اوليه طراحی، شامل تمامی سازه های صاف و دو طرفه مانند :

دال های وافل و قاب های فضايی همچنين صفحات بتنی صاف می شود).

عدم استفاده از تير، پلان های بزرگتر با انعطاف بيشتر و امكان قرار گيری ستون ها در فرم بی قاعده را موجب می گردد.

همچنين با وجود تكنيك های ساده شده ساخت و اجراء ارتفاع نهايی سازه ای مورد نياز را ايجاد می نمايد.

اتصال صلب بين صفحه و ستون های تكيه گاهی مقاومت جانبی مورد نياز را فراهم می سازد.

ممكن است نياز به افزايش ارتفاع صفحه و ستون های سنگين تر باشد.

ديوارهای برشی يا قاب هاي مهاری ممكن است برای افزايش مقاومت جانبی به كار روند.

آرايش ستون ها برای صفحات مسطح به شكل شبكه مربع شكل اقتصادی ترين شكل آن است.

اگر چه، با انعطاف پذيری بيشتر در آرايش ستون ها و افزايش متعادل و متناسب قيمت ها، پلان های بدون فرم و يا فرم آزاد به دست می آيد.

به استثنای قاب های فضايی، عمق خالی صفحات سيستم را برای دهانه های نسبتاً كوچك مناسب می سازد.

خرپا
خرپا

اشکال خرپا

طیف گسترده ای از اشکال خرپایی وجود دارد.

که می تواند ایجاد شود که از نظر مواد، هندسه کلی و دهانه متفاوت است.

در ادامه به برخی از رایج ترین آن ها اشاره می کنیم.

خرپا ی پرات

این نوع، همچنین به عنوان خرپای “N” هم شناخته می شود.

جنس این نوع خرپا معمولاً فولاد و در بعضی موارد چوب می باشد.

و اغلب در سقف ها و پل ها استفاده می شود و دهانه آن حداکثر حدود 30 الی 60 متر است.

جایی که بارهای بالا بر ممکن است قالب باشد مانند :

چوب لباسی هواپیما، خرپا ی پرات از اعضای عمودی برای فشرده سازی و از اعضای افقی برای تنشی استفاده می کند.

پیکر بندی اعضا به این معنی است که اعضای مورب طولانی تر فقط برای اثرات بار گرانشی تنشی دارند.

و به آن ها امکان استفاده بهتر می دهد.

برای اطالاعات بیشتر راجع به خرپا پرات کلیک کنید.

نمونه خرپا
نمونه خرپا

خرپا ی وارن

این نوع تعداد اعضای کمتری نسبت به پرات دارد و دارای اعضای مورب است.

که از نظر تنشی و فشرده سازی نیز متفاوت هستند.

در این نوع اعضا، یک سری مثلث های دو طرفه را تشکیل می دهند.

به طور متناوب بالا و پایین.

جنس این نوع از فولاد می باشد و محل استفاده آن معمولا در پل ها است.

و دهانه آن تا حدود 60 متر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به خرپا وارن کلیک کنید.

خرپا ی نور سبک

این شکل از خرپا معمولا برای دهانه های کوتاه در ساختمان های صنعتی استفاده می شود.

زیرا با استفاده از لعاب در زیمن شمالی شیب دار (که گاهی اوقات به عنوان سقف خاک اره ای نیز گفته می شود) حداکثر سود را می توان از روشنایی طبیعی به دست آورد.

نمونه خرپا
نمونه خرپا

خرپای پادشاه

به طور معمول از چوب ساخته شده و تا 8 متر پوشانده می شود.

این نوع معمولا در ساخت بام های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرم آن ها مانند یک مثلث ساده است با یک عضو عمودی بین راس و وتر پایین.

خرپای ملکه

شبیه به خرپا ی پادشاه است.

اما با داشتن اعضای مورب بین مرکز آکورد پایین و هر یک از آکورد های بالا.

این ها می توانند 10 متر فاصله داشته باشند.

خرپا ی تخت

آکورد های بالا و پایین موازی هستند و امکان ساخت طبقه با سطح مسطح را فراهم می کنند.

مهار بندی خرپا

اعضای خرپا لنگر خمشی را تحمل نمی کنند و پایداری اعضا در صفحه توسط گره ها تامین می گردد.

به همین دلیل می توان اعضای آن را از پروفیل های نازک تری ساخت.

که این موضوع باعث ایجاد مسئله پایداری ارتجاعی می شود.

که برای پایداری خرپا در جهت جانبی از مهاربند استفاده می کنند.

معینی و نا معینی خرپا

اگر تعداد گره های آن را J بنامیم، تعداد اعضای آن را M و تعداد مولفه های واکنش تکیه گاهی مستقل موجود R باشد، آنگاه روابط زیر بر قرار می باشد:

اگر M+R2J باشد خرپا نا معین ایستایی است ولی پایداری هندسی و ایستایی آن باید بررسی شود.

آنهایی که کمتر از 2J-R عضو داشته باشد حتما ناپایدار می باشد.

اتصالات خرپا

پس از تعیین حداقل سطح مقطع اعضا، طراحی اتصالات آخرین گام در طراحی خرپا می باشد.

اعضا به وسیله جوش، پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند.

بر اساس نیازهای پروژه، اتصالات خرپای داخلی (مفاصل) می تواند.

به شکل سفت و سخت، نیمه سفت و سخت یا لولا طراحی شود.

مطالب مرتبط : تیرچه، تیرچه بلوک

خرپا به صورت صنعتی تولید می شود یا دستی؟

شرکت فیدار های با بهره گیری از جدیدترین ابزار های روز دنیا آن را به صورت صنعتی تولید کرده است.

و هیچگونه نیروی دستی در تولید خرپا حضور ندارد.

از این نظر می توانیم به شما تضمین می‌‌دهیم که تولید نهایی با نهایت کیفیت است.

آیا در تولید خرپا می توانید زیگزاگ را با اندازه های مختلف را تولید نمایید؟

بله ما میتوانیم زیگزاگ های بکار رفته را در اندازه‌های اندازه های ۴ تا ۶، تولید کرده و آن را بر اساس پاشنه بتن های مختلف به شما تحویل دهیم.

مدت زمان تحویل خرپا از زمان سفارش چه مقدار است؟

فیدار پایا با بهره گیری از جدیدترین ابزارهای روز دنیا می توانند ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری سفارش شما را تکمیل کرده و آن را به شما تحویل دهد.

قیمت خرپا، بدون بتن چگونه محاسبه می شود؟

شما می توانید برای به دست آوردن آخرین قیمت با شماره های 09122869999 و یا 09122859999 تماس حاصل فرمایید.