• گروه عمرانی فیدارپایا

    تولید،بازاریابی و فروش تیرچه و بلوک های سبک پیشگام میباشد.

  • FidarPaya Group

    گروه عمرانی فیدارپایا از سال 1388 در خدمت جامعه صنعت مدرن ساختمان بوده است.

خدمات و محصولات

تیزچه

تـیرچـه

تیرچه-بلوک

تیرچه بلــوک

قیمت تیرچه

قیمت تیرچه

خرپا

خرپا

سایر خدمات

سایر خدمات

پیمانکاری

پیـمانـکاری

برخی از مشتریان ما