• گروه عمرانی فیدارپایا

    تولید،بازاریابی و فروش تیرچه و بلوک های سبک پیشگام میباشد.

  • FidarPaya Group

    گروه عمرانی فیدارپایا از سال 1388 در خدمت جامعه صنعت مدرن ساختمان بوده است.

خدمات و محصولات

تیرچه-بلوک

تیرچه بلــوک

قیمت تیرچه

قیمت خرید تیرچه

تیزچه

تـیرچـه

تیزچه

تیرچه استاندارد

تیزچه

تیرچه کرومیت

تیزچه

تیرچه پاشنه بتن

تیزچه

تیرچه بتنی

تیزچه

تیرچه صنعتی

خرپا

خرپا

خرپا

خرپای صنعتی

پیمانکاری

پیـمانـکاری

سایر خدمات

سایر خدمات

سایر خدمات

مصالح ساختمانی

سایر خدمات

یونولیت

سایر خدمات

سفال ساختمانی