تیرچه

الف ) تولید تیرچه پاشنه بتن به دو روش سنتی و صنعتی مطابق با آخرین ضوابط استاندارد و مصالح درجه یک و با کیفیت بالا و همچنین دارا بودن استاندارد

.

ب) تولید تیرچه کرومیت مطابق ضوابط استاندارد با مصالح درجه یک و با کیفیت بالاو همچنین دارا بودن استاندارد

.

ج) گروه عمرانی فیدار پایا با اعتقاد به این باور که فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک رابطه است استفاده از مصالح با کیفیت و درجه یک را وظیفه خود دانسته و در زمینه فراهم کردن استانداردهای تیرچه پاشنه بتن و تیرچه کرومیت پیش رو بوده است

.

از مزایای این واحد تولیدی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– امکان تولید 2000 متر در روز
-امکان ساخت تیرچه با آرایش میلگرد نقشه مورد نظر مشتری

-امکان ساخت همزمان تیرچه پاشنه بتن و کرومیت