مقالات

دسامبر 11, 2017

میلگرد کمکی اتصال

میلگرد کمکی اتصال این میلگرد ، به منظور مهار کردن میلگردهای کششی و امکان استقرار بیش از دو میلگرد کششی در ناحیه پاشنه تیرچه ، به […]
آگوست 24, 2014

محاسبه وزن میلگرد