پیمانکاری

پذیرش اجرای سقف های تیرچه و یونولیت، کامپوزیت، عرشه فولادی با مصالح کامل
تحت اجرای اکیپی مجرب