بلوک

الف) تولید انواع بلوکهای سبک پوکه ای در ابعاد :
7x20x40 (دوخونه)
10x20x40 (سه خونه)
15x20x40 (سه خونه)
15x20x50 (سه خونه)
20x20x40 (سه خونه)

ب) بلوکهای سبک گازی شامل NAAC و AAC و ….
در ابعاد و اندازه های مختلف ، قابلیت اجرا با چسب و ملات سیمانی

مزایای بلوک سبک گازی پایه سیمانی:
1- عایق هفت برابری حرارت و صوت
2- سرعت اجرای بالا
3- سبکی سازه (بار مرده در ساختمان کم می شود)
4- بدون پرت
5- قابلیت کار کردن با چسب و ملات سیمانی
6- درصد جذب آب متوسط
7- دارای گواهی نامه فنی و پروانه تولید