بلوک

الف) تولید انواع بلوکهای سبک پوکه ای در ابعاد :
۷x20x40 (دوخونه)
۱۰x20x40 (سه خونه)
۱۵x20x40 (سه خونه)
۱۵x20x50 (سه خونه)
۲۰x20x40 (سه خونه)

ب) بلوکهای سبک گازی شامل NAAC و AAC و ….
در ابعاد و اندازه های مختلف ، قابلیت اجرا با چسب و ملات سیمانی

مزایای بلوک سبک گازی پایه سیمانی:
۱- عایق هفت برابری حرارت و صوت
۲- سرعت اجرای بالا
۳- سبکی سازه (بار مرده در ساختمان کم می شود)
۴- بدون پرت
۵- قابلیت کار کردن با چسب و ملات سیمانی
۶- درصد جذب آب متوسط
۷- دارای گواهی نامه فنی و پروانه تولید